Sam de Waterman

Vanaf de herfstvakantie is op 15 basisscholen in Zeeland het water-drink-project Sam de Waterman gestart. Dit project heeft als doel kinderen van groep 1 en 2 op een leuke en speelse manier te stimuleren om water te drinken en wordt aangeboden door de GGD Zeeland, Hogeschool Zeeland en de Vitale Revolutie. Maandag 23 oktober om 10 uur is op de Kohnstammschool het officiële startschot gegeven door wethouder van der Reest en wethouder Alssema. De kinderen van groep 1 en 2 hebben samen met Sam de Waterman de ‘one mile’ gerend. Aansluitend zijn er Sam de Waterman bidons uitgereikt aan de kinderen. 

Centraal in het project staan het Sam-voorleesboek en de Sam-drinkbeker. Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie zal er twee keer per week een klassikaal water-drinkmoment zijn. Tijdens dat moment wordt voorgelezen uit het Sam-voorleesboek en kunnen de kinderen uit hun Sam-drinkbeker water drinken. Zo ontstaat er een ritueel, waardoor kinderen water interessant, leuk en nuttig gaan vinden. kinderen ontwikkelen een positieve attitude ten aanzien van water en water drinken. Als Sam in de klas wordt ingezet, ontstaat er ook een nieuwe norm in de klas: water drinken is normaal. Een dergelijke sociale 'pro-water' omgeving is cruciaal voor de ontwikkeling van gezonde drinkgewoontes.

15 scholen in Zeeland doen mee aan dit water-drink-project. Studenten van de Hogeschool Zeeland zullen onderzoek doen naar het effect van Sam de Waterman. De pilot is voor de kerstvakantie afgerond. Dan wordt gekeken hoe en of het project vervolg krijgt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met samdewaterman@ggdzeeland.nl of bel naar 0113 - 249400

Deel deze pagina

Project informatie

Initiatiefnemer: 
GGD Zeeland en De Vitale Revolutie
Locatie: 
Zeeland
Doel: 
Een positieve attitude ten aanzien van water en water drinken creëren.
Planning: 
25 oktober 2017 t/m einde schooljaar (juli 2018)