Partner worden

Werkwijze van De Vitale Revolutie
DVR zet graag samen met uw organisatie een professionele beweging in gang om resultaten te behalen die duurzaam zijn, een beweging die zichtbare resultaten oplevert en mensen stimuleert en motiveert om de gezondere en vitale keuze te (leren) maken. En dat gaat niet vanzelf! Om dit te kunnen bewerkstelligen zet DVR door het aanstellen van een slagvaardig klein programmabureau een professionele beweging in gang. Een programmabureau die de vertaalslag maakt tussen de behoefte binnen uw organisatie of instelling en verbindingen legt waardoor volle aandacht, focus en expertise samenkomt om het gedachtengoed van de DVR waar te maken.

Word partner van De Vitale Revolutie! Laten we samen door elkaars kracht, kennis en knowhow te bundelen een beweging in gang brengen die onze inwoners, uw bedrijf en uw medewerkers verdienen!  

Wat biedt De Vitale Revolutie u als partner?
Naast een krachtig, deskundig en professioneel netwerk met een zeer brede vertegenwoordiging vanuit de Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers (ZOOO’s) bieden wij u:

Een persoonlijke bedrijfsanalyse

 • Door middel van De Vitale Revolutie scan;
 • Ondersteund door het lectoraat van de Hogeschool Zeeland, GGD en Zeeuws Planbureau;
 • Ophalen behoefte/ noodzaak o.b.v. de vitaliteits- en gezondheidsdomeinen (o-meting);
 • Terugkoppelen resultaten en advies voor een gezondere en vitalerewerkomgeving.

De Vitale Revolutie opleiding

 • De Vitale Revolutie basisopleiding: Deze basisbijeenkomst informeert partners concreet en inhoudelijk over de visie en doelstellingen van de gezamenlijk in gang te zetten beweging.  De deelnemers hebben na het volgen van deze bijeenkomst inzichten, kennis en handvatten gekregen over de inhoud van de 5 levensdomeinen van de wellbeing 5, de power 9 van de Blue Zones en het spinnenweb van positieve gezondheid van Machteld Huber die bepalend zijn voor het ervaren van welzijn van een individu. Aansluitend zullen de diverse onderzoeken en meetinstrumenten besproken worden die binnen elke organisatie ingezet kunnen worden en hoe de ontwikkelde DVR-scan hierin wordt toegepast.
 • Workshops: De Vitale Revolutie biedt haar partners meerdere workshops per jaar aan die gebaseerd zijn op de inhoud van de basisopleiding. 
 • E-learning op kennisportal: Om uw organisatie zoveel mogelijk te ondersteunen kunt u als partner van De Vitale Revolutie 365 dagen per jaar gebruik maken van de kennis en expertise documenten en leermodules van professionele en vakkundige organisaties om zodoende programma’s en projecten te initiëren of te versterken binnen het domein van vitaliteit en gezondheid.
 • Colleges: Het volgen van colleges op de Zeeuwse opleidingslocaties van Hogeschool Zeeland (HZ) en Roosevelt Academie (UCR). Dit mogelijk in combinatie met studenten van de betreffende opleidingen (betaalde module).

Deelnemers hebben na het volgen van de opleiding:

 • Concrete en inhoudelijke kennis, inzichten, vaardigheden en handvatten over de aspecten die bepalend zijn voor de begrippen welzijn en welzijnsbevordering;
 • Hoe deze kennis en inzichten zijn te integreren binnen de eigen organisatie;
 • Kennis van de juiste tools, projecten en initiatieven om deze vervolgens op de juiste wijze in te kunnen zetten binnen de eigen organisatie.

Side en netwerk events
Per kwartaal een bijeenkomst met de partners van De Vitale Revolutie over een specifiek onderwerp i.c.m. netwerkmomenten.

Promotie en publiciteit
Door middel van De Vitale Revolutie website, nieuwsbrief, social media en pers/media aandacht wordt uw organisatie en daarbij horende initiatieven zo prominent en frequent mogelijk in beeld gebracht.

De Vitale Revolutie nieuwsbrief
Tweemaandelijks een aansluitend onderwerp via de DVR nieuwsbrief.

Kosten €7500,- per partner, per jaar (excl. BTW).

Doe mee! Meld u aan via info@devitalerevolutie.nl of vraag een persoonlijk gesprek aan.

Sander van Buren (programmamanager)
Vitality Center
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
tel. 0626852664

Deel deze pagina