Andere Zeeuwse initiatieven

Goedleven
Goedleven

Goedleven
Een leefbaar Zeeuws-Vlaanderen vraagt om goede voorzieningen, nu en in de toekomst. Om de kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg en welzijn in een krimpregio als Zeeuws-Vlaanderen te garanderen is maatwerk nodig. Daarom hebben inmiddels zo’n 25 Zeeuws-Vlaamse publieke, zorg-, welzijns- en patiëntenorganisaties, waaronder de GGD Zeeland, de handen ineen geslagen om samen die beweging die nodig is met elkaar te realiseren in Goedleven.

Ons gezamenlijke doel is dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg. En we staan in Zeeland niet alleen in deze beweging. Denk bijvoorbeeld aan: de vitale revolutie, Toekomstige zorg zeeland en de Zeeuwse huiskamer. Om dit doel te bereiken, werken de partners binnen Goedleven samen aan verschillende projecten op vier verschillende aandachtsgebieden, namelijk: preventie, zelf doen, geen verspilling en behandelen.

Meer informatie over Goedleven en de projecten kunt u vinden op de website www.goedleven.nl.

healthyregion
healthyregion

Lectoraat Healthy Region
Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt? Binnen het lectoraat Healthy Region wordt onderzoek gedaan naar cross-overs tussen gezondheid van burgers en toeristen en kenmerkende omgevingsfactoren die aanwezig zijn in Zeeland. Onderzoekers, studenten, ondernemers, bestuurders en gebruikers werken samen aan onderzoeksprojecten. Dit levert kennis op waarmee diensten en producten – gerelateerd aan een gezond leven – beter afgestemd worden op veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland.

Meer informatie > http://hz.nl/nl/onderzoek/onderzoek/healthyregion/Pages/Lectoraat-Healthy-Region.aspx

Deel deze pagina