Aanpak

Omgevingsgerichte aanpak

Maak van de gezonde keuze de makkelijke keuze! Mensen vertellen wat ze moeten doen (‘eet gezond!’, ‘beweeg meer!’), dat hebben we al lang genoeg gedaan. Met te weinig succes. Met De Vitale Revolutie richten we ons niet op het individu, maar kiezen we voor een omgevingsgerichte aanpak. Omgevingsgericht betekent dat je de omgeving zo inricht dat mensen haast als vanzelf andere keuzes maken. Dat geldt voor de omgeving in de stad en in het dorp, voor de omgeving op school, op het werk en ook thuis!

Laten we elkaar verleiden tot gezonder gedrag! In plaats van elkaar alleen maar te vertellen dat we meer moeten bewegen, gaan we zorgen voornog betere fietspaden en veilige wandelroutes, plaatsen we fietsbureau’s op het werk, stimuleren we het wandelen tijdens de lunchpauze, plaatsen we de trap in en de lift uit het zicht, zorgen we voor watertappunten op het werk en maken we na het avondeten een wandeling. Etc. etc.

Je geeft mensen als het ware een zacht duwtje in de juiste richting. Oftewel, maak van de gezonde keuze de makkelijke keuze! En het mooie is, als je dit tegelijkertijd doet op al die plekken

  • waar mensen wonen (in de wijk),
  • waar kinderen en jongeren leren  (op school) en
  • waar mensen werken (op het werk), 

kortom waar mensen 90% van hun tijd doorbrengen - is het effect vele malen groter!

Zeeuwse Elementen
Voor wie zelf wil werken aan een langer, gezonder en vitaal leven zijn er de vijf Zeeuwse Elementen:

  1. Blijf in beweging
  2. Eet gezond
  3. Vind je doel in het leven
  4. Zorg op tijd voor ontspanning
  5. Besteed veel aandacht aan je geliefden

Het zijn geen voorschriften, maar handvatten, geïnspireerd op de leefwijzen van de Blue Zone-inwoners. De elementen kunnen helpen een balans te vinden op de vijf levensdomeinen.

Deel deze pagina